MVS 10 gelijkstroomventilator van Orcon


Nieuw, en interessant om eens in te voeren
in de epc-berekening, is de MVS 10 gelijk-
stroomventilator van Orcon. De EPC-reductie
in de Novem referentie tussenwoning bedraagt
circa 0,03.
De werkwijze:
  1. Download de ventilatorspecificaties bij Orcon.
  2. Ga in het epc-rekenprogramma naar
    het scherm InstallatieW / Ventilatoren
  3. Selecteer de tweede optie: bepaling bijdrage
    ventilatoren op basis van werkelijk vermogen
  4. Voer hier de gevraagde gegevens in.

Hou rekening met de interpolatieregel.
Niet het maximale electriciteitsverbruik
moet ingevuld worden,maar het verbruik
bij een luchtvolumestrooom van 0,36*Ag
(paragraaf 10.4 van de NEN5128:2004).