Optimaal zelfregelend ventilatierooster van Heycop


De nieuwe HDV-X ventilatieroosters van Heycop
leveren een EPC-reductie van ongeveer 0,08
(maximaal 0,10) op. Het rooster (zonder elec-
tronica) heeft een vrijdraaiend klepje dat vanaf
een winddruk van 1 Pascal de ventilatie constant
houdt. Daarmee is het theoretische optimum nu ook
in de praktijk bereikt.
 1. Download de spreadsheet met gelijk-
  waardigheidsberekening bij Heycop.
 2. Ga in het rekenprogramma naar
  het scherm InstallatieW / Ventilatie
 3. Selecteer de tweede optie: ''natuurlijke
  luchttoe-, mechanische luchtafvoer''
 4. Sla het bestand op; de epc-reductie vanwege
  de zelfregelende ventilatieroosters moet met
  een spreadsheet herberekend worden.
 5. Volg de instructies uit de spreadsheet.