12/9 Totaaloplossing voor woning zonder gas


De Altherma van Daikin levert verwarming, koeling en warm-tapwater.
De warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht, zodat grondboringen
niet nodig zijn. Bij zeer lage buitentemperaturen en om het warm-
tapwater na te verwarmen, wordt elektrisch naverwarmd. Deze techniek
biedt mogelijk een oplossing om aan de EPC-eis te voldoen in woningen
zonder gasaansluiting, bijvoorbeeld vakantiewoningen.
Daikin


laatste nieuws