30/04 EPC-reductie 0,30 met combinatie ventilatie-warmtepompboiler


Buva en Stiebel Eltron hebben onder de naam VAS H2O zelfregelende
ventilatie en een warmtepompboiler gecombineerd. De afvoerlucht wordt
teruggewonnen door een warmtepomp die tapwater verwarmt en opslaat in
een boilervat. De EPC-reductie is afhankelijk van het woningontwerp
en bedraagt tot 0,30. Naast de Buva roosters en ventilator en de Stiebel
Eltron warmtepompboiler is Buva knevelend hang- en sluitwerk vereist.
Stiebel Eltron
Buvalaatste nieuws