14/03 Themaplein met EPC-oplossingen Bouwrai


Op de Bouwrai, die van 1 tot en met 3 april gehouden wordt,
zijn op het themaplein Energie & Duurzaamheid diverse EPC-
oplossingen te zien. De overheid richt zich voor de nieuw-
bouw op aanscherping van de EPC in verschillende stappen.
De energieneutrale woning in 2020 is het doel. Duidelijk
is dat hiervoor nog vele innovaties nodig zijn, zoals
gebouwgebonden duurzame energie, nieuwe materialen, bouw
processen en ontwikkeling van 'passief huis' concepten.
Op het projectenplein worden een aantal van deze ont-
wikkelingen en projecten getoond. bouwrai


laatste nieuws