27/02 Taprendement 85% in EPC-berekening


Het rendement voor warm-tapwater is verhoogd naar 85%,
bij de Kombi Kompakt HRE 36/30 ketel van Intergas. Dit
blijkt uit de beschikbare gelijkwaardigheidsverklaring.
De HRE 28/24 haalt nu een taprendement tot 82,5%. Ook
voor het hulpenergiegebruik is een gelijkwaardigheids-
verklaring van toepassing. Intergas


laatste nieuws