19/11 zuinige ventilator met grote capaciteit


Itho brengt de CVE ECO-fan 2 High Performance op de
markt, vanwege de hoge capaciteit vooral voor reno-
vatietoepassingen. In grote nieuwbouwwoningen kan deze
ventilator ook worden gebruikt om de EPC te reduceren.
Het vermogen van de ventilator is in een tabel af te
lezen, waarbij een capaciteit van 0,36 maal het gebruiks-
oppervlak maatgevend is. Bijvoorbeeld bij een gebruiks-
oppervlak van 200 m2, is de capaciteit 0,36 x 200 =
= 72 dm3/s. itho


home