29/10 Geisoleerde buitendeur


Tinga levert buitendeuren waarvan de dichte delen met PUR
geisoleerd worden. Zo worden U-waarden tot 1,14 W/m2K ge-
haald, aanzienlijk lager dan de 3,40 W/m2K voor ongeiso-
leerde deuren en de 2,0 W/m2K voor forfaitair geisoleerde
deuren. Tinga


Heeft een woning een inpandige garage? Vergeet dan de in-
pandige deur van de woning naar de garage niet. Ook hier
levert een geisoleerde deur een flink EPC-voordeel op. De
garage moet als 'sterk geventileerde ruimte' worden gemo-
delleerd. Let op: van de deur in een scheidingswand met een
garage moet niet de U-waarde, maar de Rc worden ingevoerd.
deur ongeisoleerd: U=3,4 Rc=0.12
forfaitair geisoleerd: U=2,0 Rc=0,33
Tinga geisoleerd: U=1,14 Rc=0,71home