24/09 Test voor EPC-rekenaars


Met een test op de website van NEN kunnen EPC-rekenaars zien of hun kennis
op peil is. Met minimaal 7 van de 10 vragen goed, is de kennis voldoende
om in te stromen in de verdiepingscursus energieprestatie voor de woningbouw.
De test vraagt onder meer naar het correct bepalen van de perimeter, het mo-
delleren van een garage en een deur met glas en het opmeten van het gebruiks-
oppervlak. Andere vragen, zoals de invloed van het woningtype op de Ag/AV
verhouding en de invloed van een uitbouw op de EPC, spelen vooral in op de
ervaring van de berekenaar. NEN,


home