18/06 Herberekeningen geintegreerd in EPC-software


Bink software heeft gelijkwaardigheidsverklaringen en herberekeningen geintegreerd in
de EPC-software. De meeste vormen van zelfregelende en vraaggestuurde ventilatie en
douchewater-warmteterugwinning kunnen direct in BINK worden meegerekend. Enkele venti-
latiesystemen ontbreken nog, net als de electriciteitsbesparende cv-ketels. EPC-bestanden
zijn in csv-formaat te exporteren, zodat naast de in BINK geimplementeerde berekeningen
ook andere herberekeningsprogramma's gebruikt kunnen worden. Bink


home