17/06 Energiebesparing warmtepomp betwijfeld


Miltop optimale milieutechniek betwijfelt of warmtepompen met koude-warmte-
opslag primaire energie besparen. Miltop meent dat de energiebesparingen in
de EPC-berekening veel te hoog gewaardeerd worden. Volgens Miltop wordt de
warmtepomp vaak in deellast gebruikt, gaat bodemwarmte verloren door grond-
waterstroming, zijn warmte- en koudebehoefte in winter en zomer niet gelijk,
wordt vaak elektrisch bijverwarmd en zijn er bij collectieve systemen aanzien-
lijke leidingverliezen. Uit berekeningen blijkt dat koeling en een perfecte
regeling nodig zijn om het systeem energetisch rendabel te maken.
Miltop


home