11/04 Quickscan haalbaarheid warmtepompen


Uneto-VNI heeft een quickscan voor de haalbaarheid van
warmtepompen in de woningbouw ontwikkeld. De gebruiker
kan uit verschillende woningtypen kiezen en deze des-
gewenst aanpassen. Ook het type warmtepomp en bron is
vrij te kiezen. Op basis van investerings- en energie-
kosten wordt de terugverdientijd bepaald. Het programma
is ook door niet-leden van Uneto te bestellen.
webshop Uneto-VNI


home