21/01 werkelijk ventilatorvermogen


Een EPC-reductie van 0,02 tot 0,03 is haalbaar door te rekenen met het
werkelijke ventilatorvermogen. Fabrikanten leveren tabellen waarin de
invoergegevens staan. De vraag is dan: welke gegevens moeten afgelezen
worden? Rik Vollebregt EPC-adviseur van bureau Kent: "Lees de gegevens af
bij een luchtvolumestroom van 0,36*Ag. Dus voor een woning van 80 m2, moe-
ten de gegevens bij (80*0,36) 28,8 dm3/s afgelezen worden."

Ook het drukverlies speelt een rol in de tabellen en grafieken. Vollebregt:
"Voor een woning die aan de GIW installatie-eisen gaat voldoen is het druk-
verlies maximaal 100 Pascal bij 62,5 dm3/s. Dat geeft een houvast en is ook
om te rekenen naar andere luchthoeveelheden."

Overigens zijn er meer mogelijkheden om slim om te gaan met ventilatorenergie.
Vollebregt: "Soms is het gunstig om met twee ventilatoren te werken. Bijvoor-
beeld in een woning waar keuken en badkamer/wc ver uit elkaar liggen. Twee
ventilatoren op een lage stand verbruiken minder electriciteit dan één op een hoge
stand, terwijl de luchtverplaatsing in beide gevallen hetzelfde is."

home