12/12 PSI waarde berekenen


Detailoplossingen waarin veel aandacht is besteed aan het verminderen
van de warmteverliezen, kunnen leiden tot een lagere EPC. Voorwaarde is
wel dat de PSI-waarde bekend is. Wanneer partijen zelf details ontwikke-
len, kan de EPC-reductie pas berekend worden wanneer de PSI-waarde bekend
is. Sommige gespecialiseerde bouwfysisch adviesbureaus bieden de PSI-
berekening aan. Wanneer een specifek detail, bijvoorbeeld een vloeraan-
sluiting, in een project veel voorkomt, kan het rendabel zijn de PSI-waarde
te laten berekenen. Nieman

home