16/10 Herberekeningen verzameld door bureau Earth


Bureau Earth heeft een herberekeningsprogramma in excel ontwikkeld.
TAPv1.0 rekent met alle electriciteitsbesparende cv-ketels en douche-
wtw's. Ook kent en verrekent TAPv1.0 de kwaliteitsverklaringen voor het
tapwaterrendement. Niet alleen van gasketels, maar ook van warmtepompen
en warmtepompboilers. Verder worden alle zonnecollectoren met kwaliteits-
verklaring berekend. Alleen de zelfregelende en vraaggestuurde ventilatie-
systemen ontbreken nog. Meer informatie en een demo op: bureau Earth.


home