18/9 Twee op de drie woningen haalt EPC-eis niet


Bij zes inspecties van woningen bleken er vier niet te voldoen aan
de EPC-eis uit het Bouwbesluit. Dat meldt het CO2-servicepunt van
de provincie Noord Holland in de nieuwsbrief van september. 'Tijdens
de bouw gaat nog wel eens wat mis', schrijft men. Met BouwTransparant
kunnen gemeenten effectiever uitvoering geven aan hun toezichtstaak.
Men wil minimaal 1,5% van de woningen grondig toetsen op de gereali-
seerde EPC. Zo hoopt men dat de aandacht voor de EPN op de bouwplaats
structureel toeneemt. CO2 servicepuntlaatste nieuws