9/9 Wijzigingsbladen EPW en EPU


Per (waarschijnlijk) 1 januari 2009 wordt een nieuwe regeling
Bouwbesluit van kracht. Naast strengere EPC-eisen voor utili-
teitsgebouwen zullen ook de rekenmethoden EPW (NEN 5128) voor
woningen en EPU (NEN 2916) voor utiliteitsgebouwen worden aan-
gevuld. Dit maakte NEN op 5 september bekend. De aanvullings-
bladen verschijnen in oktober.
laatste nieuws