EPC utiliteitsbouw aangescherpt


Per 1 januari 2009 worden scherpere EPC-eisen voor utiliteitsbouw
van kracht. Dat hebben VROM en SenterNovem bekend gemaakt. De eis
voor kantoorfuncties gaat van 1,5 naar 1,1. Winkelfuncties hebben
nu nog een EPC van maximaal 3,4 en straks wordt dat 2,6. Voor
onderwijsfuncties is de aanscherping wat beperkter: van 1,4 naar 1,3.
De wijzigingen zijn overigens pas definitief na publicatie in
het staatsblad. SenterNovem
laatste nieuws