Subsidie voor EPC-toets


Gemeentes kunnen subsidie aanvragen voor het toetsen
van bouwaanvragen en toezicht op de bouwplaats; voor-
zover dit betrekking heeft op de energie-aspecten.
Hierin voorziet de SLOK-regeling (Stimulering Lokale
Klimaatinitiatieven). De kosten voor nieuw en additioneel
werk kunnen tot 50% vergoed worden. Aanvragen kunnen
tot 1 september worden ingediend bij SenterNovem.
SenterNovem
laatste nieuws