Aanpassing EPC-methode vanwege Vathorst


De in Vathorst geconstateerde problematiek rond gebalanceerde ventilatiesystemen
en gezondheidsklachten van bewoners, gaat mogelijk leiden tot aanpassingen in de
EPC-methodiek. Dat blijkt uit een brief van minister Vogelaar voor het voor het
tweede-kameroverleg van 3 april. Men wil technieken die meer afhankelijk zijn van
correcte installatie, onderhoud en gebruik anders waarderen. Vogelaar schrijft:
'Bij de thans lopende herijking van de energieprestatie coŽfficiŽnt zal ik nagaan
op welke manier technieken die minder afhankelijk zijn van goed gebruik en onderhoud
door bewoners en van juiste installatie door installateurs (maar uiteraard wel de
gewenste energieprestatie leveren) meer gewicht kunnen krijgen.'laatste nieuws