Wijzigingen EPC methodiek


Op 1 januari 2011 komt er één norm die zowel de EPN voor nieuwe
gebouwen als de EPA of energielabel berekening voor bestaande
gebouwen omvat. Dit melden NEN en TNO in Verwarming Ventilatie +
van december. In die nieuwe norm, de EPG, wordt douche-wtw verrekend.
Er wordt nog gediscussieerd over het rendement voor restwarmte (stads-
verwarming). Onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om variaties
in gebruikersgedrag beter tot uitdrukking te brengen. Naar verwachting
wordt begin dit jaar een kritiekversie van de EPG gepubliceerd.


laatste nieuws