EPC en gelijkwaardigheid in toetsersopleiding


Begin 2008 komt de nieuwe groene versie uit van
Energieprestatie en de beoordeling van gelijk-
waardige oplossingen maken deel uit van het op-
leidingsprogramma voor Bouwbesluittoetser. De
door de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
verzorgde opleiding gaat op 13 februari 2008
in Utrecht van start. EPC's toetsen valt binnen
module D, die deel uitmaakt van de opleiding
tot gecertificeerd bouwbesluittoetser.
www.bouwbesluittoetser.nl


home