Terughoudendheid bij gelijkwaardigheidsverklaringen


SenterNovem roept gemeenten op om terughoudend te
zijn met gelijkwaardigheidsverkaringen bij EPC-
berekeningen. Gemeenten worden geadviseerd om te
vragen om een heldere en toetsbare onderbouwing
van de verklaringen. SenterNovem
Een instrument om gelijkwaardigheidsverklaringen
beter toetsbaar te maken is het Universeel
Herberekeningsprogramma, zo meent bureau Kent.
bureau Kent, klik op Universeel Herberekeningsprogramma


home