NEN vestigt aandacht op passief koelen met ventilatie


NEN meldt dat een systeem voor passieve koeling via
gebalanceerde ventilatie momenteel in negen proef-
woningen getest wordt. NEN
Technische informatie of de fabrikant worden verder
niet gegeven, maar het zou hier kunnen gaan over
directe of indirecte verdampingskoeling, waarbij
de ventilatielucht met een waternevel gekoeld wordt.
De melding is interessant omdat in de huidige norm
alleen nog een vorm van vrije koeling wordt meege-
rekend, waarbij koude uit de bodem via het leiding-
net van de vloerverwarming wordt afgegeven. Een andere
vorm van passieve koeling is zomernachtventilatie.
Daarbij wordt een woning 's nachts geventileerd met
koele buitenlucht, bijvoorbeeld door de ramen open te
zetten. Ook deze techniek is nog niet in de huidige
norm opgenomen. Het afkoelend effect van zomernacht-
ventilatie is al wel opgenomen in de rekenregels van
het GIW. Duidelijk is wel dat, als deze techieken mee-
gerekend worden, flinke EPC-reducties mogelijk zijn.


home