Herziening EPC systematiek


Kritiek van met name de projectontwikkelaars op de
EPC methodiek is in de tweede kamer besproken. Het
CDA heeft voorgesteld de huidige systematiek af te
schaffen. De VVD meent dat nu gezondheidsproblemen
in de hand gewerkt worden en de PvdA vindt dat het
systeem te veel leunt op technische installaties.
Men verwacht dat de bouwsector uitgenodigd zal wor-
den om over de systematiek mee te denken. Niet hel-
der is in hoeverre deze kwestie het werk beinvloedt
dat momenteel verricht wordt aan de nieuwe versie
van de NEN 5128 en NPR 5129. Bron: Cobouw 30 oktober.home