Isolatiebranche wil verbeterde EPC methodiek


Een EPC methodiek volgens de Trias Energetica wordt
bepleit door De Nederlandse Isolatie Industrie (NII).
Door de energievraag te beperken met een goed geisoleerd
casco, kan eenvoudig en tegen lage kosten een energie-
zuinige woning ontworpen worden. De NII stelt voor om
binnen de EPC-methodiek een index op te nemen die de
transmissie weergeeft. De NII betwijfelt of met de hui-
dige methodiek het beste rendement wordt gehaald. Is het
acceptabel dat woningen met stadsverwarming soms nog
slechter zijn geisoleerd dan voor de introductie van de EPC
het geval was?, vraagt men zich af. Bron: Bouwregels in
de praktijk, sept 2007. NII


home