Prioriteit bij toezicht


Gemeenten moeten van het toezicht op de energie-
prestatienorm een prioriteit maken. Zo roept Senter-
Novem op. De VROM-inspectie heeft al gekozen: in
2008 ligt priooriteit bij de epn-handhaving.
Toezicht op de epn heeft momenteel bij de meeste
gemeenten geen prioriteit, er is te weinig capa-
citeit en specifieke vakkennis blijft achter.
Daarom biedt SenterNovem de gemeenten een aantal
gratis hulpmiddelen, zoals handboek, checklist
en cursus.
Bron: Stromen 5-10-07.