EPC naar 0,6


De EPC voor woningen gaat in 2011 naar 0,6 en in
2015 naar 0,4. Minister Cramer heeft ook bekend
gemaakt dat de EPC voor utiliteitsgebouwen aan-
gescherpt moet worden. Andere maatregelen om de
CO2-uitstoot te vermninderen zijn het energielabel
en een duurzaamheidsakkoord met het bedrijfsleven.
home